Radiopuhelinsanastoa | Radiopuhelimet ja viestintäelektroniikka | TecniCom Service Oy

Yleistä radiopuhelimista

Yleisiä termejä ja käsitteitä radiopuhelimiin liittyen.

VHF-puhelimet

(taajuusalue 68 MHz ja 160 MHz)

VHF-puhelimet soveltuvat parhaiten maastossa tai ulkotiloissa sekä myös ei erityisen vaativissa sisätiloissa tapahtuvaan yhteydenpitoon. Yhteysetäisyys voi olla antennista, maasto-olosuhteista ja lähetystehosta riippuen käytännössä jopa useita kymmeniä kilometrejä. Käsipuhelimien väliset yhteydet ilman tukiasemaa ovat yleensä vapaassa maastossa muutaman kilometrin luokkaa. VHF-puhelimet vaativat Viestintäviraston käyttöluvan, joka 68 MHz:n harrastekanavia lukuun ottamatta myönnetään vain ammattikäyttöön. Käyttölupa ammattikäyttöön myönnetään lähes automaattisesti kaikille sitä hakeville. Lupamaksu on noin 20 €/puhelin/vuosi. Takaisin sivun alkuun     Tutustu Kannettaviin VHF-puhelimiin   Ajoneuvo VHF-puhelimiin

UHF-puhelimet

(taajuusalue 450 MHz)

UHF-radiopuhelimet soveltuvat parhaiten radioaaltojen etenemisen kannalta vaikeissa olosuhteissa, sisä- tai ulkotiloissa tapahtuvaan yhteydenpitoon. Yhteysetäisyys voi olla antennista, maasto-olosuhteista ja lähetystehosta riippuen käytännössä jopa useita kymmeniä kilometrejä. Käsipuhelimien väliset yhteydet ilman tukiasemaa ovat yleensä vapaassa maastossa muutaman kilometrin luokkaa. UHF-radiopuhelimet vaativat PMR 446 -puhelimia lukuun ottamatta Viestintäviraston käyttöluvan, joka myönnetään vain ammattikäyttöön. Käyttölupa ammattikäyttöön määrätyille yhteiskäyttökanaville myönnetään lähes automaattisesti kaikille sitä hakeville. Lupamaksu on noin 20,- €/puhelin/vuosi. Takaisin sivun alkuun     Tutustu Kannettaviin UHF-puhelimiin   Ajoneuvo UHF-puhelimiin

Meri-VHF-puhelimet

(taajuusalue 160 MHz)

Meri-VHF-radiopuhelimia käytetään sekä huvi- että ammattimerenkulun yhteydenpitoon sekä alustenväliseen, että alusten ja maa-asemien välillä. Yhteysetäisyys voi olla antennista, olosuhteista ja lähetystehosta riippuen käytännössä jopa useita kymmeniä kilometrejä. Meri-VHF-radiopuhelimet vaativat Viestintäviraston käyttöluvan, joka myönnetään vain erityisen käyttäjätutkinnon suorittaneille hakijoille. Käyttäjätutkintoja ja siihen valmistavia kursseja järjestetään esim. venekerhoissa. Uusissa Meri-VHF-puhelimissa on usein DSC-toiminto, joka varmistaa hätäkutsujen perillemenon. Takaisin sivun alkuun     Tutustu Meri VHF-puhelimiin

LA- (CB-) puhelimet

(taajuusalue 27 MHz) CB-puhelimessa on AM-modulaatio!

CB-radiopuhelin on vanhan LA-puhelimen nykyinen versio. Laitteissa on, vuonna 2001 uusittujen määräysten mukaisesti 40 kanavaa, FM-modulaatio 4 W:n ja AM-modulaatio 1 W:n lähetysteholla. Alimmat kanavat 1–22 ovat samat kuin LA-puhelimissa. CB-puhelimella voi olla yhteydessä AM-modulaatiolla näillä kanavilla vanhaan LA-puhelimeen ja kaikilla kanavilla FM-modulaatiolla PR-27-puhelimeen. PR-27-puhelimissa ei AM-modulaatio ole sallittu. Yhteysetäisyys tällä taajuusalueella vaihtelee suuresti olosuhteiden mukaan ja saattaa parhaimmillaan olla useita kymmeniä kilometrejä, mutta joskus vain kilometri tai pari. CB-puhelimien käyttöön ei tarvita käyttölupaa. Takaisin sivun alkuun    Tutustu LA-puhelimiin

DSC

Digital Selective Calling on osa kansainvälistä hätä- ja vesiliikenteen turvallisuusjärjestelmää GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System). Kun VHF-radio on kytketty yhteen GPS:n kanssa lähettää se ajan, tarkan sijainnin ja yksilöllisen ID:n kun DISTRESS nappia on painettu. Kun GMDSS on otettu täysin käyttöön, kanavaa 16 ei seurata. Pienveneilijöiden ilman DSC:tä lähettämää puhehätäkutsua ei ehkä kuulla lainkaan! DSC:llä veneilijä voi myös lähettää ja vastaanottaa viestejä digitaalisesti. Voit tehokkaasti lähettää ja vastaanottaa viestejä yhden valitun veneen, veneryhmän välillä tai ship-to-shore. Jokaiselle DSC-käyttäjälle annetaan yksillöllinen MMSI (Maritime Mobile Service Identity) jolloin käyttäjä voi soittaa yksilölliseen numeroon kuten tavallisella puhelimella. Takaisin sivun alkuun

PMR 446 -puhelimet

PMR 446 -puhelimet ovat pienitehoisia UHF-taajuusalueella toimivia radiopuhelimia, jotka eivät vaadi käyttölupaa. Ne soveltuvat sekä harrastus että ammattikäyttöön. Näitä puhelimia saa käyttää useissa Euroopan maissa. On olemassa joitakin PMR 446 -puhelinmalleja, jotka ovat erityisesti suunniteltu vaativaan ammattikäyttöön. Harrastuskäyttöön on olemassa laadultaan monen tasoisia PMR 446 -puhelimia, joiden hinnat alkavat muutamasta kymmenestä eurosta. PMR 446 -puhelimissa on kahdeksan radiokanavaa ja useimmissa lisäksi ns. CTCSS-koodijärjestelmä, joka muodostaa ns. alikanavia, eli yleensä 38 käyttäjäryhmää kullekin radiokanavalle. Käyttäjät, jotka ovat valinneet eri koodin (ts. alikanavan) eivät normaalisti kuule toistensa puhetta, vaikka käyttävätkin samaa radiokanavaa. Järjestelmä mahdollistaa useampien käyttäjien samanaikaisen liikennöinnin samalla radiokanavalla toistensa kuuluvuusalueella. Toinen hyöty CTCSS-järjestelmästä on, että puhelimen vastaanotin on sen kanssa merkittävästi tunteettomampi myös häiriöille, joita saattaa muodostua esim. tietokoneista tai muista elektronisista laitteista. UHF-alueella eivät häiriöt kulkeudu kaukaa ja hyvälaatuisen PMR 446 -puhelimen äänenlaatu on selkeä ja häiriötön. Lähetysteho on 0,5 W ERP, joka tarkoittaa antennista säteilevää tehoa. Tämä vastaa käytännössä lähes yhden watin tehoa silloin, kun puhutaan antenniin syötetystä tehosta, joka normaalisti ilmoitetaan radiopuhelimien lähetystehoksi. Toimintaetäisyys on hyvissä olosuhteissa jopa 3 km, mutta yleensä taajamaolosuhteissa se on alle kilometri. UHF-taajuudet läpäisevät hyvin esteitä ja siksi PMR 446 -puhelimet toimivat hyvin melko suurtenkin rakennusten sisällä. Takaisin sivun alkuun    Tutustu PMR 446 puhelimiin

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)

Merenkulun maailmanlaajuinen hätä– ja turvallisuusjärjestelmä, johon kuuluu mm. DSC, kannettavat VHF radiot, EPIRB, SART ja MF/HF/VHF radiolaitteet. Takaisin sivun alkuun

DMR

Avoin standardi digitaaliselle radiopuhelinjärjestelmälle. Standardi käyttää 12,5 kHz kanavia ja kattaa alueen 30 MHz-1 GHz. Takaisin sivun alkuun

CTCSS-koodaus

CTCSS-signaalilla voidaan muodostaa ns. alikanavia, eli yleensä 38 käyttäjäryhmää kullekin radiokanavalle. Käyttäjät, jotka ovat valinneet eri koodin (ts. alikanavan) eivät normaalisti kuule toistensa puhetta, vaikka käyttävätkin samaa radiokanavaa. Järjestelmä mahdollistaa useampien käyttäjien samanaikaisen liikennöinnin samalla radiokanavalla toistensa kuuluvuusalueella. Toisen ryhmän puheen kuuntelemiseksi riittää kuitenkin, että käyttäjä vaihtaa oman laitteensa alikanavan vastaamaan sen ryhmän käyttämää koodia, jota halutaan kuunnella. Kohinasalvan avaaminenkin riittää. Toinen hyöty CTCSS-järjestelmästä on, että puhelimen vastaanotin on sen kanssa merkittävästi tunteettomampi häiriöille, joita saattaa muodostua esim. tietokoneista tai muista elektronisista laitteista. UHF-alueella eivät häiriöt kulkeudu kaukaa ja parempilaatuisten PMR 446 -puhelimien äänenlaatu on selkeä ja häiriötön. Takaisin sivun alkuun

VOX  (Voice Operated X-mitter)    lähettimen puhekäynnistys

Automatiikka, joka mahdollistaa radiopuhelimen käytön ”kädet vapaana”. Lähetin käynnistyy, kun mikrofoniin puhutaan. Voidaan käyttää vain headsetin kanssa. Vaatii yleensä hieman käytön opettelua ja mikrofoniherkkyyden säätämisen olosuhteiden mukaan. Ei välttämättä sovellu käytettäväksi kovin meluisissa olosuhteissa. Takaisin sivun alkuun

Headset

Korvakuuloke/mikrofoni yhdistelmä. Takaisin sivun alkuun

Kohinasalpa

Kohinasalpa on radiopuhelimissa välttämätön poistamaan kuunneltavalla radiotaajuudella olevia häiriöitä, kaukaisia radiolähetteitä ja vastaanottimen omaa kohinaa. Erityisesti FM-modulaatiota käyttävä vastaanotin muodostaa voimakkaan kohinan silloin, kun vastaanotettavaa signaalia ei ole tai se on hyvin heikko. Kohinasalvalla muodostetaan kynnys, joka estää asetettua arvoa heikompien radiosignaalien kuulemisen. Jos halutaan saada yhteys radiopuhelimien välillä mahdollisimman pitkillä etäisyyksillä, on tärkeää, että kohinasalpa on säädetty siten, että kynnys on mahdollisimman matala ja heikotkin signaalit voidaan kuulla kohinan kuitenkaan häiritsemättä kuuntelua. Kohinasalpa voi olla radiopuhelimen rakenteesta riippuen, joko manuaalisesti käyttäjän säädettävissä tai kiinteästi asetettu, jolloin sitä voidaan säätää yleensä vain huoltotoimenpiteiden yhteydessä. Takaisin sivun alkuun

Tukiasema

Kiinteästi sijoitettu radiopuhelin, jonka tarkoituksena on yleensä välittää liikkuvien radiopuhelimien välistä liikennettä. Kun tukiaseman antenni on sijoitettu edulliseen ja yleensä mahdollisimman korkealle paikalle voidaan kahden liikkuvan radiopuhelimen yhteysväli saada huomattavan pitkäksi, joskus jopa yli 50 km:ksi. Takaisin sivun alkuun

Modulaatio

Modulaatiolla tarkoitetaan pientaajuisen puheinformaation liittämistä radiolähettimen lähettämään suurtaajuiseen kantoaaltoon. Modulointitapoja on useita erilaisia ja kullakin niistä on omat hyöty- ja haittapuolensa. Radiopuhelimissa käytetään yleensä joko AM (Amplitudimodulaatiota) tai FM (Frequency modulation = Taajuusmodulaatiota) AM on käytössä lähinnä vain CB/LA-puhelimissa ja ilmailuradiopuhelimissa. Muilla taajuusalueilla käytetään FM-modulaatiota. Takaisin sivun alkuun

Multimode

Käyttäjä voi muuttaa puhelimen asetukset vastaamaan kunkin Euroopan maan teknisiä vaatimuksia, jotka koskevat mm. lähetystehoa, kanavamäärää ja AM / FM-modulaatiota. Käyttäjä vastaa siitä, että laitetta käytetään vain käyttömaassa sallituilla asetuksilla. Takaisin sivun alkuun

Kuiskaus

Kuiskaus –toiminto. Lisää mikrofoniherkkyyttä ja parantaa lähetyksen kuuluvuutta silloin, kun käyttäjä haluaa puhua normaalia hiljaisemmalla äänenvoimakkuudella. Takaisin sivun alkuun

Salaus

Salaus –toiminto.  Muuttaa puheen siten, ettei se tavallisella vastaanottimella kuunneltuna ole ymmärrettävää. Vain vastaanottimella, jossa on vastaavan salaustekniikan purku, voidaan se kuulla normaalina puheena. Salauksen tehokkuus riippuu käytettävästä tekniikasta. Takaisin sivun alkuun

Bluetooth

Bluetooth on avoin standardi laitteiden langattomaan kommunikointiin lähietäisyydellä. Siinä käytetään radiotekniikkaan perustuvaa langatonta tiedonsiirtotekniikkaa, joka korvaa kaapelit mm. matka- tai radiopuhelimien ja niiden lisälaitteiden välillä