Genzo Royal 66XT VHF radiopuhelin

Vertex EVX-S24 DMR UHF radiopuhelin